seperator

ذکر اعظم


ختم 39000 ذکر « الله اکبر»

به منظور آمرزش گناهان و تعجيل در امر ظهور ولي عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف


 الله اکبر ما را پیروز کرد، حالا هم سلاح ما همان الله اکبر است.

صحیفه ی امام خمینی، ج13، ص155

باتشکر از شرکت شما در این ختم

تعداد ختم ذکر الله اکبر : 704500 ذکر

اسامی برگزیدگان این ذکر اعظم

اکرم نوروزی از شهر قم

رقیه سلطانپور از شهر قم

زینب آزاد از شهر قم