دریافت منبع مطالعاتی “مسابقه میراث کریمه” از طریق کانال موزه فاطمی در پیام رسان ایتا به نشانی @haramqom_museum

علاقه مندان می توانند جهت بازدید از نمایشگاه های مجازی موزه، از طریق زیر سایت موزه فاطمی در پرتال جامع آستان مقدس فدطمی به نشانی: museum.amfm.ir
اقدام نمایند.