دهه کرامت

مسابقه کتابخوانی حدیث کرامت

پاسخ سوالات : ۱. ریشه استجابت دعای پیامبر درچیست؟ گزینه دوم و سوم ۲. وسیله تقرب به خدا کدام گزینه می باشد؟ همه موارد ۳.…
۳ تیر ۱۳۹۷