کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام با مشارکت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور برگزار می‌نمایید.
🔹🔹🔸🔸🔹🔹
مسابقه کتابخوانی “برترین نعمت” چهل نکته درباره غدیر