پرتال جامع آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

مسابقه کتاب‌خوانی شفیعه محشر

همزمان با سالروز تشرف بانوی کرامت به شهر مقدس قم، کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیها السلام برگزار می‌نمایید.
۸ آبان ۱۴۰۰

مسابقه یاد ماه

۱۰ مهر ۱۴۰۰

مسابقه کشتی نجات ویژه روز دهم محرم

امور فرهنگی خواهران حرم مطهر برگزار می‌نماید؛ مسابقه بزرگ کشتی نجات ویژه دهه اول محرم. مهلت شرکت در مسابقه: اول تا تا بیستم ماه محرم…
۲۸ مرداد ۱۴۰۰

مسابقه کشتی نجات ویژه روز نهم محرم

امور فرهنگی خواهران حرم مطهر برگزار می‌نماید؛ مسابقه بزرگ کشتی نجات ویژه دهه اول محرم. مهلت شرکت در مسابقه: اول تا تا بیستم ماه محرم…
۲۷ مرداد ۱۴۰۰

مسابقه کشتی نجات ویژه روز هشتم محرم

امور فرهنگی خواهران حرم مطهر برگزار می‌نماید؛ مسابقه بزرگ کشتی نجات ویژه دهه اول محرم. مهلت شرکت در مسابقه: اول تا تا بیستم ماه محرم…
۲۶ مرداد ۱۴۰۰

مسابقه کشتی نجات ویژه روز هفتم محرم

امور فرهنگی خواهران حرم مطهر برگزار می‌نماید؛ مسابقه بزرگ کشتی نجات ویژه دهه اول محرم. مهلت شرکت در مسابقه: اول تا تا بیستم ماه محرم…
۲۵ مرداد ۱۴۰۰

مسابقه کشتی نجات ویژه روز ششم محرم

امور فرهنگی خواهران حرم مطهر برگزار می‌نماید؛ مسابقه بزرگ کشتی نجات ویژه دهه اول محرم. مهلت شرکت در مسابقه: اول تا تا بیستم ماه محرم…
۲۴ مرداد ۱۴۰۰

مسابقه کشتی نجات ویژه روز پنجم محرم

امور فرهنگی خواهران حرم مطهر برگزار می‌نماید؛ مسابقه بزرگ کشتی نجات ویژه دهه اول محرم. مهلت شرکت در مسابقه: اول تا تا بیستم ماه محرم…
۲۳ مرداد ۱۴۰۰

مسابقه کشتی نجات ویژه روز چهارم محرم

امور فرهنگی خواهران حرم مطهر برگزار می‌نماید؛ مسابقه بزرگ کشتی نجات ویژه دهه اول محرم. مهلت شرکت در مسابقه: اول تا تا بیستم ماه محرم…
۲۲ مرداد ۱۴۰۰

مسابقه کشتی نجات ویژه روز سوم محرم

امور فرهنگی خواهران حرم مطهر برگزار می‌نماید؛ مسابقه بزرگ کشتی نجات ویژه دهه اول محرم. مهلت شرکت در مسابقه: اول تا تا بیستم ماه محرم…
۲۱ مرداد ۱۴۰۰