پاسخ صحیح سوالات

  1. جهاد در بیان رهبری یعنی چه؟    تلاش و کوشش در راه ارزشهای والا
  1. مقابله‌ی با دشمن و رفع همه‌ی گرفتاری‌ها چگونه امکان پذیر است؟    ایستادگی ملّت
  1. با توجه به فرمایشات رهبری حفظ کدام مورد لازم است؟    انسجام و اتحاد ملی
  1. هدف تمام قدرتهای جهان در کمک به عراق در جنگ با ایران چه بود؟     حكومت اسلام و قرآن سرنگون شود
  1. تشویق رژیم بعثی توسط دولهای آمریکایی و اروپایی در جنگ با ایران برای چه بود؟     جمهوری اسلامی از این حادثه‌ی بزرگ، پیروز و سربلند بیرون نیاید.
  1. در هر جامعه‌ای، زمینه‌ی لازم برای پیشرفتهای مادّی و معنوی در چیست؟     امنیت
  1. همه‌ی دوران زندگی ما جنگ ……. است.     احد
  1. پیام شهیدان چیست؟     تسلیم وسوسه‌ی غنیمت نشوید