سابقون

سامانه مسابقات کتاب‌خوانی

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام

سابقون سامانه مسابقات کتاب‌خوانی

مسابقه کتاب‌خوانی

ختم ذکر الله اکبر
امام خمینی رحمة الله علیه: الله اکبر ما را پیروز کرد، حالا هم سلاح ما همان الله اکبر است. (صحیفه امام خمینی، ج ۱۳ ،…